VİDANJÖR HİZMETİ

Vidanjör, Pis ve atık suların tahliyesi için kullanılan araçtır. Vidanjörler genellikle altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinde ve fabrika alanlarında kullanılır. Dar alanlar için mini vidanjörler bulunmaktadır.

Vidanjör kullanım amaçları, Fabrika atık suların çekilmesi temizlenmesi, Yağmur suyu birikintilerinin boşatılması, Foseptik depoların tahliyesi, Olası yağmur sonunda oluşan çamurların çekilmesi, Atık su depoların boşatılması gibi bir çok alanda vidanjör kullanılır.

VİDANJÖR KİRALAMA İŞLEMİ

Yağmurdan dolayı oluşacak su birikintilerin aktarımı
Evsel ve Endüstriyel pis su ve atıkların temizlenip taşınması
Atık su tankların ve depolarının boşatılması
Herhangi pis su ve atık suların taşınması
Fosseptik kuyu ve çukurlarında biriken suyun ve atıkların temizlenmesi
Kanal ve kanalizasyon temizliği
Benzeri birçok alan vidanjör kiralama hizmetine gerek duyulur.

KİRALAMA TALEP İÇİN